memoria vestri - ERINNERUNG AN EUCH

unvergessen

Ayana Ikiru Shakai

Shiba Inu

geb. 05.12.2003

(† 01.06.2019)

Pinku-iro vom Yv-Di -Kay

Shiba Inu

geb. 03.01.2001
( † 15.11.2016)

Aljoscha von der Jägerruh (Joschi)

Shiba Inu

geb. 11.04.1997
( † 23.11.2011)

Jack

Siberian Husky

geb. 23.03.2004
( † 07.04.2013)

Duck vom Wodrichmoor

Siberian Husky

geb. 25.01.1996
( † 09.08.2010)

Comet vom Wodrichmoor

Siberian Husky

geb. 10.02.1995
( † 27.02.2010)

Andor of Kiowa Tano

Siberian Husky

geb. 08.04.1994
( † 04.09.2007)

Ash vom Herrenfels

Siberian Husky

geb. 23.02.1993
( † 18.07.2008)

Aik of Dawson Creek

Siberian Husky

geb. 15.09.1992
( † 21.02.2008)